Biuro rachunkowe

W ofercie naszych usług znajduje się między innymi:

- Weryfikacje dokumentów dostarczonych przez klienta pod względem rachunkowo-podatkowym.
- Księgowanie dokumentów.
- Sporządzanie ewidencji VAT.
- Przygotowywanie i składanie Deklaracji ( Urząd Skarbowy , ZUS).
- Przygotowywanie i składanie aktualizacji zgłoszeń identyfikacyjnych (VAT-R).
- Rozliczanie delegacji służbowych (polecenia wyjazdu, diety,ewidencja przebiegu pojazdu).
- Rozliczanie wewnątrz wspólnotowego nabycia i sprzedaży towarów.
- Wystawianie faktur wewnętrznych.
- Wystawianie not odsetkowych.
- Wystawianie not korygujących.
- Przygotowanie wezwań do zapłaty.
- Przygotowywanie i wysyłanie potwierdzeń sald.
- Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
- Reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi.
- Konsultacje telefoniczne, mailowe lub osobiste w zakresie bieżącej księgowości.
- Okresowe sporządzanie sprawozdań finansowych firmy.
- Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS w zakresie informacji wynikających z prowadzonej księgowości.
- Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, w tym: bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej.

Oferta kadrowo-płacowa
Prowadzimy kompleksową obsługę kadrowo płacową firmy:
- Sporządzanie pełnej dokumentacji kadrowej.
- Sporządzanie list płac.
- Sporządzanie oraz dostarczanie do ZUS oraz Urzędu Skarbowego obowiązkowych okresowych deklaracji i rozliczeń.
- Sporządzanie dokumentów i rozliczeń przeznaczonych dla pracowników.

Świadczymy również usługi w zakresie rozliczeń VAT od materiałów budowlanych.